แค่เล่นไปตามเกม

ขาดความมั่นใจ : มีสิ่งนึง ที่จําเป็นมาก ที่ Don Juan จะต้องรู้ และ ทําความเข้าใจไว้ ในการจีบสาว สิ่งนั้นก็คือ คุณจะต้องเข้าใจว่า ผู้หญิงนั้น ไม่ได้ใช้ความถูกต้อง ไม่ได้ใช้เหตุผล ในการที่จะเลือกผู้ชายสักหนึ่งคน สิ่งที่เธอใช้ นั้นคือ ความรู้สึกลึก ๆ ของเธอ ว่าผู้ชายคนนั้น เหมาะสมกับเธอต่างหาก

คุณไม่สามารถหวังว่า เมื่อคุณทําดีกับเธอมากที่สุด ทําดีกว่าผู้ชายคนอื่น ๆ ที่มาจีบเธอ แล้ว เธอ จะหันมาชอบคุณ ไม่ใช่ครับ!!! ความรัก ความชอบ มันไม่ได้เกิดจากเหตุผล ความถูกต้อง ผู้หญิงนั้น จะคบกับผู้ชายที่เธอ “รู้สึก” ว่าเธอต้องการ พวกเธอจะทําในสิ่งที่เธอ “รู้สึก” ว่าต้องการ

ขาดความมั่นใจ

คุณ ไม่สามารถควบคุมผู้หญิงได้ทั้งหมด คุณ ทําได้เพียงแค่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ของเธอบ้างเท่านั้น แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างแท้จริง ก็คืออารมณ์ และ การกระทําของตัวคุณเอง ถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้ คุณจะรู้ว่า สิ่งที่ คุณ จะต้องทํา ในการจีบสาว นั้นก็แค่เล่นไปตามเกม ทําในสิ่งที่ คุณ สมควรจะทําตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เหมือนที่ผมเข้าใจหลักการของมันแล้ว

ผม เดินเข้าไปคุยกับสาวคนนึงในห้าง และ ขอเบอร์เธอ ด้วยความรู้สึกที่ไม่แคร์ว่า ผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไร เป็นครั้งแรกในชีวิต! ผมแค่ทําไปตามความรู้สึกของผม ไม่สนใจสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น เธอบอกว่า เธอคงให้ไม่ได้ ผมเดินออกมาด้วยรอยยิ้ม ผมเริ่มหัวเราะให้กับตัวเอง ไม่ใช่ว่าเยาะเย้ยตัวเอง แต่ผมไม่แคร์จริง ๆ ว่าผมจะได้เบอร์เธอหรือเปล่า!!!

การที่ ผม ถูกปฎิเสธนั้น มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ถ้าเทียบกับการที่ผม ขอเบอร์เธอ โดยที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น ผม คือคนที่ได้รับการปลดปล่อยอิสรภาพ!!! ผม คือคนเดียว ที่ควบคุมอารมณ์ และ การกระทําของตัวเอง ผม ทําสิ่งที่สมควรจะทํา ตามเหตุการณ์ และอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสม ไม่มี ใคร สามารถมีอิทธิพลเหนือมันได้ นอกจากตัวผมเอง ถึงแม้ผู้หญิงอีก 100 คนจะปฎิเสธ ก็ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกตรงนี้ไปจากผมได้

นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นการกระทํา ที่ประสบความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้ว โดยที่ไม่ต้องดูว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร การจีบสาวนั้น ก็แค่ต้องเล่นไปตามเกม เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ แต่เรา สามารถควบคุม วิธีที่กระทําได้ ทําไม คุณ ต้องไปกังวล กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้


อ่านบทความอื่นๆ
ติดตามเพจ

ขาดความมั่นใจ