อย่ากลัว ความเครียด เรื่องกดดันเล็กน้อย ไม่ทําให้คุณถึงตายหรอก... เชื่อสิ จงเผชิญหน้ากับมัน แล้ว คุณ จะแกร่งขึ้น เพราะ ความเครียด ไม่ได้ทําให้คุณอายุสั้น แต่สิ่งที่มีผล คือความรู้สึก ที่คุณมีต่อ ความเครียด ต่างหาก