CV (Curriculum Vitae) หรือ ประวัติย่อ เป็นเอกสารรายความยาว 1-2 หน้า ใช้แนะนำตัวและบอกถึงประสบการณ์ด้านการศึกษาหรืออาชีพของคุณ