การเขียนเรซูเม่ หรือประวัติย่อเป็นเหมือนเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่น และไม่ใช่แค่การบอกให้ทราบถึงทักษะและประสบการณ์ที่มีเท่านั้น แต่เรซูเม่ควรได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับงานหรือธุรกิจที่กำลังมองหา เพราะฉะนั้นเหตุ นักบัญชีจบใหม่ และ สถาปนิกอาวุโส จึงต้องการประวัติย่อที่แตกต่างกัน