Get In Touch
34 Flr.5 CP Tower 3 (Phayathai) Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand.
admin@jeveuxdire.com
Tel: +66644524243
Back

แก่นแท้ของ ซอฟต์พาวเวอร์ อิทธิพลผ่านการดึงดูด

ซอฟต์พาวเวอร์ ( Soft Power ) ถูกใช้ในขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการทูต ซึ่งอำนาจมักวัดจากความสามารถทางทหาร ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ หรืออิทธิพลทางการเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมิติหนึ่งของอำนาจที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ในการกำหนดกิจการระดับโลก แต่มักจะดำเนินการในลักษณะที่ละเอียดอ่อน และทางอ้อมมากกว่า สิ่งนี้เรียกว่า ” Soft Power”

คนดูถ่ายทอดสด

ซอฟท์พาวเวอร์ คืออะไร?

Soft Power ก่อตั้งโดยนักรัฐศาสตร์ Joseph Nye ซึ่งหมายถึงความสามารถของชาติ ในการกำหนดความชอบของผู้อื่น ผ่านการดึงดูด และการโน้มน้าวใจ มากกว่าการบังคับ หรือการออกคำสั่ง ขึ้นอยู่กับเสน่ห์ทางวัฒนธรรม การเมือง และอุดมการณ์ของประเทศ ซึ่งดึงดูดประเทศอื่น ๆ เข้าหาค่านิยม และนโยบายของตน ต่างจาก ฮาร์ดพาวเวอร์ (Hard Power) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการทหาร หรือเศรษฐกิจ แต่ซอฟต์พาวเวอร์ต้องอาศัยความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และอิทธิพล

องค์ประกอบสำคัญของ ซอฟต์พาวเวอร์

ประท้วง. การสาธิตสาธารณะ ไมโครโฟนเน้นไปที่ผู้ชมที่เบลอ ซอฟต์พาวเวอร์

วัฒนธรรม

ความน่าดึงดูดใจของการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และประเพณี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบ Soft Power ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ฮอลลีวูด วรรณกรรมอังกฤษ และอะนิเมะญี่ปุ่น มีผู้ติดตามทั่วโลก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศของตน

ค่านิยมทางการเมือง

ความมุ่งมั่นของประเทศ ต่อหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรมสามารถเสริมสร้าง Soft Power ของประเทศได้ ประเทศที่สนับสนุนค่านิยมเหล่านี้ มักจะกลายเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการเลียนแบบระบบการเมืองของตน

ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสร้างสรรค์สามารถเสริมสร้าง Soft Power ของประเทศได้ ประเทศที่เป็นผู้นำในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจ มักจะมีอิทธิพลสำคัญเหนือประเทศอื่น ๆ ที่แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

การทูตและพันธมิตร

การสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ และการมีส่วนร่วมในสถาบันระหว่างประเทศ จะส่งเสริมความไว้วางใจ และความร่วมมือ ความสัมพันธ์ทางการฑูตเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญของ Soft Power ของประเทศ

ตัวอย่างของ ซอฟต์พาวเวอร์ ในทางปฏิบัติ

ซอฟต์พาวเวอร์ ภูมิหลังการเดินทางเอเชีย กลุ่มนักเต้นหญิงชาวบาหลีแสนสวยในชุดซารองแบบดั้งเดิมพร้อมแฟนๆ เต้นรำเต้นรำเลกอง ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย เทศกาลบนเกาะบาหลี

การทูตทางวัฒนธรรม

การเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีใต้ หรือที่เรียกกันว่า “กระแสเกาหลี” หรือ “กระแส K-Pop” เป็นแหล่ง Soft Power ที่สำคัญสำหรับเกาหลีใต้ เพลงเคป๊อป ซีรีส์เกาหลี และอาหารได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งมีส่วนช่วยส่งอิทธิพลต่อประเทศนี้ในระดับนานาชาติ

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง สามารถใช้ Soft Power ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ นักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ มักจะพัฒนามุมมองเชิงบวกต่อประเทศเจ้าภาพ และค่านิยมของประเทศ

การทูตสาธารณะ

โครงการริเริ่มการทูตสาธารณะ เช่น Peace Corps ในสหรัฐอเมริกา หรือบริติช เคานซิล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความเข้าใจร่วมกัน และความปรารถนาดีระหว่างประเทศต่าง ๆ

ความท้าทาย และข้อจำกัด

บาหลี 15 มกราคม เด็กสาวชาวบาหลีแสดงการเต้นรำต้อนรับใน 'พิธีพระจันทร์เต็มดวง' ในหมู่บ้านเบดูลูในอูบุด บาหลี 15 มกราคม 2553 ที่บาหลี อินโดนีเซีย

แม้ว่า Soft Power เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย

การรับรู้ ผ่าน ซอฟต์พาวเวอร์

Soft Power ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของประเทศทั่วโลก เหตุการณ์ นโยบาย หรือการกระทำเชิงลบ สามารถกัดกร่อน Soft Power ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

อุปสรรคทางวัฒนธรรม

องค์ประกอบบางอย่างของวัฒนธรรมหนึ่ง อาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งหมด การทำความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และความชอบของผู้ชมที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลยุทธ์ Soft Power ที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างสมดุลระหว่าง ซอฟต์พาวเวอร์ และฮาร์ดพาวเวอร์

ประเทศต่าง ๆ จะต้องสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ด้าน Soft Power และ Hard Power การพึ่งพา Soft power มากเกินไปอาจทำให้ประเทศดูอ่อนแอ หรือไม่มีประสิทธิภาพในกิจการระดับโลก

อนาคตของซอฟต์พาวเวอร์

Smiling Asian woman was splashed by water. She is using a water gun for Songkran Festival. ซอฟต์พาวเวอร์

ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน soft power มีความสำคัญมากขึ้น ความสามารถในการกำหนดรูปแบบการเล่าเรื่องระดับโลก สร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทูต ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ยังคงมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอิทธิพล Soft Power ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทำความเข้าใจ และควบคุมอย่างมีประสิทธิผล จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับรัฐบาล และผู้นำในปีต่อ ๆ ไป

Thanapon Suksirivong
Thanapon Suksirivong
https://jeveuxdire.com/about
A capable executive with over five years of experience of working with one of the well-known Television companies in Thailand and over three years of solid experience in the fields of online marketing and marketing communication including experience in retailing, wholesaling, logistics, arbitration, and mediation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 34 Flr.5 CP Tower 3 (Phayathai) Phayathai Road,
    Thung Phayathai, Ratchathewi,
    Bangkok 10400, Thailand.

  • Call us: +66644524243

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy